KHÓA HỌC  DỰNG HÌNH SKETCHUP

DỰNG HÌNH CƠ BẢN- NÂNG CAO 10 BUỔI

Đây là khóa học DỰNG HÌNH đầy đủ nhất dành cho sinh viên kiến trúc- người đi làm mới bắt đầu nghề kiến trúc hoặc những ai muốn hỗ trợ công cụ mô phỏng 3D hiệu quả nhất

Mang tính chất đề cao hiệu quả công việc- không thiên về diễn. Công cụ phù hợp với thợ xưởng sản xuất nội thất- bóc tách- kết cấu sư tìm hiểu mô hình minh họa kết cấu hay đơn giản dành cho những bạn học thêm để dựng hình bằng sketchup- hỗ trợ dựng hình cho render bằng một phần mềm khác hoặc chuyển sang 3dsmax render

   Thời lượng : 10 buổi

   Nội dung: dựng hình đầy đủ các bài học và công cụ dựng hình từ cơ bản tới nâng cao với chương trình sát công việc thực tế- không sử dụng các ví dụ hoặc bài học không phù hợp xa rời thực tế hoặc có khi chẳng bao giờ bạn gặp khi làm công việc sau này.

   Mục tiêu đạt được sau khóa học:

                   + Đối với sinh viên: là công cụ hữu hiệu- nhanh chóng hiệu quả trong vẽ phối cảnh- minh họa không gian- thể hiện sơ đồ ý tưởng không gian…

                   +  Đối với người đi làm: Có thể ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế ngay lập tức như Nội thất, Xây Dựng, Kiến Trúc và Quy hoạch trình độ đáp ứng với yêu cầu đặc thù của công việc thiết kế. tăng hiệu quả trong đọc và phối hợp bản vẽ và tổ chức thi công tại xưởng hoặc công trình

(CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC CAM KẾT BẰNG SẢN PHẨM CÁC BẠN HỌC VIÊN DƯỚI ALBUM SLIDE)

  KHÓA HỌC KẾT HỢP NGAY SAU KHI HỌC KHÓA NÀY:

                    + Đối với các bạn chỉ muốn học khóa render vray- KHÓA RENDERVRAY: Diễn ra trong 10 buổi yêu cầu các bạn đã biết và nắm qua khả năng dựng hình cơ bản từ sketchup và muốn diễn họa chuyên sâu- sau khi học xong khóa dựng hình nếu các bạn muốn học tiếp để có trình độ đầy đủ về SKETCHUP và RENDER có thể học tiếp khóa học này.

                    + Đối với các bạn chỉ muốn học khóa render ENSCAPE- KHÓA RENDER ENSCAPE: Diễn ra trong 10 buổi yêu cầu các bạn đã biết và nắm qua khả năng dựng hình cơ bản từ sketchup và muốn diễn họa xuất ảnh render nhanh hiệu quả- đề cao tốc độ và hiệu quả chuyên nghiệp trong thực tế công việc.

                    + Đối với các bạn chỉ muốn học khóa render CORONA- KHÓA SUMAX TO CORONA: Diễn ra trong 15 buổi yêu cầu các bạn đã biết và nắm qua khả năng dựng hình cơ bản từ sketchup và muốn diễn họa chuyên sâu CAO CẤP. môi trường dựng hình sketchup sau đó chuyển giao sang môi trường 3dsmax và render CORONA chuyên nghiệp.

.