KHÓA HỌC AUTOCAD

DÀNH CHO NGƯỜI MỚI- SINH VIÊN XÂY DỰNG- KIẾN TRÚC VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

Mã : KHÓA HỌC CAD –  Thời lượng : 21h ~ 1 tháng (tuần 2 buổi, 2 giờ/ buổi, ngoài giờ hành chính)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

Bài 1: Giới thiệu chung

        – AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đồ hoạ và văn phòng
        – Những khả năng chính của AutoCad
        – Làm quen sơ bộ với AutoCad
        – Chức năng một số phím đặc biệt
        – Tạo File bản vẽ mới.
        – Lưu File bản vẽ
        – Mở bản vẽ có sẵn
        – Đóng bản vẽ
        – Thoát khỏi AutoCad

Bài 2: Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm

         – Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
         – Các phương pháp nhập toạ độ.
         – Các phương thức truy bắt điểm đối tượng (Objects Snap)
         – Lệnh Osnap (OS) gán chếđộchuy bắt điểm thường trú
         – Lệnh vẽ đường thẳng Line ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         – Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toạ độ)
         – Lệnh đẩy bản vẽ Pan
         – Đơn vị đo bản vẽ.
         – Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho.
         – Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ.

Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản.

        – Lệnh vẽ đường thẳng Line (L)
        – Lệnh vẽ đường tròn Circle (C)
        – Lệnh vẽ cung tròn Arc (A).
        – Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bềrộng nét
        – Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
        – Lệnh vẽ hình chữnhật Rectang (REC)
        – Lệnh vẽElip Ellipse (EL)
        – Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽcác đường cong.
        – Lệnh Mline vẽđường // và MlStyle và MLedit.
        – Lệnh vẽ điểm Point (PO)
        – Lệnh định kiểu điểm Ddptype
        – Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
        – Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)

Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh căn bản.

        – Lệnh xóa đối tượng Erase (E)
        – Lệnh phục hồi đối tượng bịxoá Oops.
        – Lệnh huỷbỏlệnh vừa thực hiện Undo (U)
        – Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo .
        – Lệnh tái tạo màn hình hay vẽlại màn hình Redraw (R)
        – Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen (RE).

Bài 5: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 

        – Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O)
        – Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR)
        – Lệnh cắt mởrộng Extrim24 AutoCad
        – Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break (BR)
        – Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend (EX)
        – Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN).
        – Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA).
        – Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet (F).
        – Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit
        – Lệnh di dời đối tượng Move (M
        – Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co)
        – Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO)
        – Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷlệScale (SC)
       – Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).
       – Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch (S)
       – Lệnh sao chép dãy Array (AR).

Bài 6: Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 

        – Tạo lớp mới Lệnh Layer (L)
        – Nhập các dạng đường vào trong bản vẽLinetype hoặc Format \ Linetype.
        – Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale
        – Trình tự vẽ mặt cắt
        – Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch
        – Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit

Bài 7: Nhập và hiệu chỉnh văn bản, Ghi và hiệu chỉnh kích thước

        – Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản.
        – Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu Format \ TextStyle.
        – Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽText .
        – Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen.
        – Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT).
        – Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED) .
        – Các thành phần kích thước
        – Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension \ Style.
        – Các lệnh ghi kích thước thẳng
        – Các lệnh ghi kích thước hướng tâm
        – Các lệnh ghi kích thước khác
        – Lệnh hiệu chỉnh kích thước
        – Lệnh tạo khối Block
        – Lệnh chèn Block vào bản vẽInsert .
        – Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock).
        – Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode.
        – In bản vẽ.

B. PHẦN THỰC HÀNH

       – Triển khai bản vẽ từ móng đến mái
       – Đọc hiểu bản vẽ
       – Vẽ chi tiết kiến trúc: Cầu thang, WC, ban công, móng, nội thất…

C. PHẦN NÂNG CAO

       – Sửdụng Autolisp, Hach Support để tăng tốc bản vẽ.
       – Phương pháp đổi lệnh tắt.
       – Tìm hiểu thiết kế bản vẽ trong LAYOUT
       – Phương pháp thiết kế và biện pháp thi công cầu thang dân dụng và công cộng