KHÓA SKETCHUP ĐẦY ĐỦ (DỰNG HÌNH CƠ BẢN- NÂNG CAO VÀ RENDER)

Đây là khóa học đầy đủ nhất dành cho sinh viên kiến trúc- người đi làm mới bắt đầu nghề kiến trúc hoặc những ai muốn hỗ trợ công cụ mô phỏng 3D trong học tập và công việc hiệu quả nhất

   Thời lượng gồm 10 buổi dựng hình và 5 buổi render (KHÓA ĐẦY ĐỦ)

   Đối với các bạn chỉ muốn học khóa dựng hình- KHÓA DỰNG HÌNH: Xuất ảnh từ modelling để đảm bảo yêu cầu sản xuất- minh họa: chỉ 10 buổi dựng hình, là bạn nắm cơ bản nâng cao về dựng hình và tự tin thiết kế bóc tách và xuất ảnh thi công- minh họa model, đây là khóa học phù hợp với những bạn học thêm để dựng hình bằng sketchup- render bằng một phần mềm khác hoặc chuyển sang 3dsmax render

   Đối với các bạn chỉ muốn học khóa render vray-KHÓA RENDER VRAY: Diễn ra trong 12 buổi yêu cầu các bạn đã biết và nắm qua khả năng dựng hình cơ bản từ sketchup và muốn diễn họa chuyên sâu

   Mục tiêu đạt được sau khóa học:

                 Đối với sinh viên: là công cụ hữu hiệu- nhanh chóng hiệu quả trong vẽ phối cảnh- minh họa 3d- render lung linh

                 Đối với người đi làm: Có thể ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế ngay lập tức như Nội thất, Xây Dựng, Kiến Trúc và Quy hoạch trình độ đáp ứng với yêu cầu đặc thù của công việc thiết kế.

.

(CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC CAM KẾT BẰNG SẢN PHẨM CÁC BẠN HỌC VIÊN DƯỚI ALBUM SLIDE)